Deppe – innowacyjny dostawca dla przemysłu drzewnego

W 1973 roku Arnold Deppe założył własną działalność gospodarczą i na powierzchni 200 m² rozpoczął produkcję profili z litego drewna. Tym samym położyl on fundament pod rodzinną firmę,  odnoszacą sukcesy w przemyśle drzewnym.

W ciągu ponad 40 lat Fabryka Listew Arnold Deppe GmbH & Co.KG stała się niezawodnym partnerem wśród dostawców średniej wielkości.

Zaopartujemy niezawodnie:

 • przemysł meblowy i kuchenny
 • przemysł drzwiowy i caravaningowy
 • budownictowo mieszkaniowe, wyposażenie sklepów

Filozofia i wytyczne

Każdy ambitny biegacz długodystansowy zna to wewnętrzne uczucie, które przychodzi bezpośrednio po dużym wysiłku fizycznym: uczucie wewnętrznego zadowolenia połączone z radością z osiągnięcia wyznaczonego celu pomimo lub nawet z powodu wysokich wymagań dotyczących kondycji i czasu. Wielu z tych sportowców staje się “uzależnionych” od tego uczucia. Dla Państwa stajemy na starcie. Wprawdzie nie dajemy sie poprowadzić na każda nieznaną nam ścieżkę, ale z Państewm, jako naszymi klientami, możemy osiągnąć każdy wspólny cel.

 

Gospodarka
Aby długo pozostać wiernym naszym wytycznym musimy ostrożnie obchodzić się z udostępnionymi nam zasobami. Oprócz odpowiedzialnej postawy wobec naszych pracowników obejmuje to również długoterminowe ukierunkowanie na interesy naszych klientów oraz współpracę z naszymi dostawcami. Ciągły rozwój technologiczny jest  także częścią naszej strategii ekonomicznej, jak rownież, czasami konieczny, powrót do tradycyjnych procesów i działań

Odpowiedzialność społeczna
Długoterminowy sukces przedsiębiorstwa to także odpowiedzialność za pozytywny nastrój społeczny. Jesteśmy zaangażowani w rozwój naszych pracowników oraz stale dbamy o przestrzeganie wszystkich środków bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz tego zapewniamy konkretne wsparcie dla programów pomocy społecznej w naszym regionie. Tak, na przykład, udostępniamy fundacji hospicyjnej pomieszczenia biurowe oraz pomagamy organizacji humanitarnej (Balkanhilfe / Pomoc dla krajów bałkańskich) przy organizacji transportu.
Aby zapobiec braku wykwalifikowanych pracowników, regularnie szkolimy młodych ludzi jako : mechanik / operator maszyn do produkcji drzewnej.

Jesteśmy certyfikowani. Gwarantujemy, że nasze drewno pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony a nie z lasów naturalnych zasługujących na ochronę.

Ekologia

Nasze produkty wykonane są głównie z drewna i materiałów drewnopochodnych. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec tego surowca naturalnego, dlatego też ważnym kryterium decyzyjnym przy zakupie materiałów jest świadectwo o pochodzeniu dostarczanych produktów od naszych dostawców.
Przywiązujemy dużą wagę do zrównoważonej gospodarki leśnej, rozważnego wykorzystywania technologii i długotrwałego, przyjaznego dla środowiska prowadzenia działań zakresie eksploatacji lasów.
Nie jesteśmy bezpośrednio ani pośrednio zaangażowani w wycinkę lub handel nielegalnym drewnem bądź nielegalnymi produktami leśnymi, naruszanie praw tradycyjnych lub cywilnych w ramach działalności leśnej, niszczenie wartości przyrodniczych lasów, znaczne przekształcanie lasów w plantacje lub obszary użytkowane w sposób nieleśny, wprowadzanie genetycznie zmodyfikowanych organizmów w ramach działalności leśnej, naruszanie praw własności, dzierżawy i użytkowania przez osoby trzecie, niepłacenie podatków lub ceł, naruszenie przepisów dotyczących handlu i ceł w kraju pochodzenia (jeżeli dotyczy to sektora leśnego), handel drewnem będącym przedmiotem konfliktu interesów lub naruszenie którejkolwiek z podstawowych zasad MOP (Międzynarodowej Organizacji Pracy / ang. International Labour Organization) określonych w Deklaracji MOP dotyczącej podstawowych praw w pracy z 1998 roku.
Również ostrożne zastosowanie materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych, energii i innych substancji wykorzystywanych w naszej firmie, podlega stałej kontroli i doskonaleniu.

Serwos

W celu zaoferowania Państwu, oprócz produkowanych przez nas profili i klejonych płyt drewnianych, szerokiego zakresu usług, mogą Państwo zaufać wielu innym punktom naszego serwisu:

 • produkcja narzędzi we własnym zakresie
 • krótkoterminowa produkcja wzorów
 • magazynowanie półproduktów i gotowych części w celu skrócenia czasu dostawy
 • obróbka profili
 • codzienne dostarczanie wymaganych profili na zlecenie
 • pakowanie zgodne ze specyfikacją, np. ramy metalowe lub opakowania kartonowe
 • dostawa własną flotą pojazdów lub z pomocą zaufanych spedytorów
 • bezpośrednie połączenie internetowe z klientami